Architektura

Oferta

Jak wygląda 
proces projektowy 
wnętrz?

01 analiza potrzeb

Każdy projekt zaczynamy od dokładnego poznania Twoich potrzeb i wymagań. Dowiadujemy się m.in. jaki styl życia prowadzą domownicy, jakie mają pasje oraz jaka stylistyka jest im najbliższa. 

02 inwentaryzacja

Polega na dokładnym zwymiarowaniu wnętrza oraz sporządzeniu dokumentacji fotograficznej.

03 układ funkcjonalny

Na podstawie inwentaryzacji wykonujemy rzuty pomieszczeń z rozmieszczeniem mebli i sprzętów. Rysunki przedstawiają także ewentualne wyburzenia lub nowopowstałe ścianki działowe.

04 wizualizacje

Wykonujemy fotorealistyczne wizualizacje oparte o wcześniej wybrany układ funkcjonalny. To najbardziej pracochłonny etap, ale także najprzyjemniejszy, wtedy wspólnie rozmawiamy o materiałach wykończeniowych, o palecie kolorystycznej, wybieramy meble oraz pozostałe elementy wyposażenia wnętrz. 

05 zestawienie materiałów

Zestawienie wykorzystanych produktów, miejsce ich zakupu i cena. 
Podanie powierzchni do zakupu materiałów wykończeniowych. 
Zwymiarowana zabudowa meblowa. 

06 dokumentacja techniczna

Przekazujemy dokumentację techniczną zawierającą niezbędne rysunki umożliwiające realizację projektu przez wykonawcę.

Zakres projektu

 ustalamy razem z klientem, aby trafił w jego potrzeby. Można wybrać projekt koncepcyjny, w którego skład wchodzą układy funkcjonalne oraz wizualizacje lub projekt kompleksowy opisany powyżej. 

Skontaktuj się z nami. Przygotujemy dla Ciebie szczegółową wycenę prac projektowych.

Projektu wnętrza to często zaledwie 1% wartości mieszkania. Czy warto zatem tracić nerwy, czas, szukać godzinami jakiś rozwiązań, a ostatecznie kupić cokolwiek, aby wreszcie skończyć z poczuciem, że projekt mógłby być lepszy?